Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

Rezultati rada Osnovnog suda u Bijeljini za I-vo polugodište 2021. godine

12.07.2021.

Osnovni sud u Bijeljini, u prvom polugodištu 2021. godine, zaprimio je 8698 predmeta, a riješio je 15992 predmeta, što je riješeno za 7294 predmeta u odnosu na broj zaprimljenih.

Detaljan izvještaj o ostvarenim rezultatima rada Osnovnog suda u Bijeljini za I-vo polugodište 2021. godine, može se pogledati sa desne strane na kartici "Prateći dokumenti".


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Polugodišnji izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2021. godinu

08.07.2021.

U Osnovnom sudu u Bijeljini, iz statističkih izvještaja o poštivanju optimalnih i ptredvidivih rokova za I-vo polugodište 2021. godine, proizilazi: da je na nivou ovog suda u optimalnom roku riješeno 2531 predmet ili 47%, u predvidivom roku 4372 predmeta ili 82% i sa prekoračenjem predvidivog roka 977 predmeta ili 18%.

Detaljan polugodišnji statistički izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za I-vo polugodište 2021. godine, nalazi se sa desne strane na kartici "Prateći dokumenti".


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Rezultati rada Osnovnog suda u Bijeljini za 2020. godinu

U dokumentu, koji se nalazi u prilogu ("Prateći dokumenti"), mogu se  pogledati rezultati rada Osnovnog suda u Bijeljini za 2020. godinu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Odluke o predvidivim rokovima za 2021. godinu

04.02.2021.

U dokumentima, koji se nalaze u prilogu ("Prateći dokumenti"), mogu se  pogledati odluke o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u 2021. godini, na nivou Osnovnog suda u Bijeljini i Odjeljenja ovog suda u Loparama.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Godišnji statistički izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2020. godinu

12.01.2021.

U Osnovnom sudu u Bijeljini, iz statističkih izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2020. godinu, proizilazi: da je na nivou ovog suda u optimalnom roku riješeno 4490 predmeta ili 52%, u predvidivom roku 6618 predmeta ili 76% i sa prekoračenjem predvidivog roka  2087 premeta ili 19%.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Polugodišnji Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2020. godinu

06.07.2020.

 U Osnovnom sudu u Bijeljini, iz statističkih izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za I-vo polugodište 2020. godine, proizilazi: da je na nivou ovog suda u optimalnom roku riješeno 1760 predmeta ili 50%, u predvidivom roku 2762 predmeta ili 79% i sa prekoračenjem predvidivog roka  737 premeta ili 21%.

Detaljan Polugodišni Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za 2020. godinu, nalazi se sa desne strane na kartici "Prateći dokumenti".


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh