Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

Razgledanje spisa

Stranke u postupku i njihovi punomoćnici mogu razgledati spise uz podnijetu molbu.
Stranka je dužna da podnese molbu za razgledanje spisa koja sadrži broj predmeta, putem prijemne kancelarije suda.(kancelarija broj 1.)
Referent za upravljanje predmetima nakon odobrenja molbe informiše stranku o vremenu kada se spisi mogu razgledati.


Razgledanje spisa vrši se svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova i to:

u sjedištu suda - pred referentom za prijem pošte ovog suda

u prekršajnom odjeljenju - pod nadzorom referenta IPS-a

Za fotokopiranje aktivnih sudskih spisa potrebno je odobrenje sudije.
Fotokopiranje sudskih spisa vrši se na fotokopirnici koja se nalazi u prizemlju zgrade suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije