Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

Uposlenici suda

01.04.2021.

Sekretar suda: Dijana Savić Božić   

Tehnički sekretar:  Manuela Kiš  

Referent za izvršenje krivičnih sankcija i personalne poslove:
  Milan Gušić  

Referent za izvršenje prekršajnih sankcija: Jovana Spasojević         
           
Rukovodilac admin.tehničkog sektora: Lela Mićić  

Rukovodilac odsjeka za pomoćno-tehničke poslove:
Vlado Ašćerić

Koordinator pisarnice: Mile Latinović  
        
Referent za upravljanje predmetima: Mitra Stevanović, Ljubinka Dajević, Milan Dragojlović i Duško Maksimović.

Referenti za prijem i unos dokumenata:
 Stoja Spasojević, Danijela Tošić, Bojana Adamović i Dragica Šakotić.
                                               
Referent za prijem pošte: Osman Cerjaković 
Referent za otpremu pošte: Jadranka Pekić            

Arhivar:Selma Musli

IKT Službenik: Sanel Bektić i Božidar Perić

Knjigovođa: Mladenka Lazić i Azra Medinić
Blagajnik: Snežana Petrović
Ekonom: Mitra Šakotić

Sudski izvršioci:   Veso Vujević, Stojan Pantić, Admir Berberović, Perica Marković, Mladen Šešum, Nebojša  Bodiroga i Omer Čivić.
                             
Sudski  dostavljač: Munevera Hodžić                 

Asistenti:   Petra Vukašinović, Snežana Lukić,
                   Mirjana Gavrić-Kovačević, Mladenka Bilal,
                   Malina Stevanović,Jadranka Jablanski
                   Milena Krstić, Jelena Ostojić,
                   Svjetlana Lontoš, Nada Mićić, Mila Terzić,
                   Zorica Marić, Dragica Božić,  
                   Branka Šogura, Slavica Tomić, 
                   Ema Dedić-Marković, Nada Bjelica,
                   Olivera Kucurski, Radmila Miličić, Nada Tripić,
                   Ljubica Pajkić, Snežana Milošević, 
                   Slavka Njegovanović, Đurđija Antić, 
                   Ljiljana Pekić, Branka Kajmaković, Azra Čivić,
                   Gordana Maksimović i Mirjana Skopljak.                    

Ložač centralnog grijanja-domar:  Stanko Petrović    

Portiri: Dragan Đokić i Goran Bugarinović
Vozač: Mladen Cacanović     

Radnice na održavanju čistoće: Bosa Rebrić, Anita Kušan, Hasiba Sejdić, 
                                                   Novka Maksimović, Ilinka Janković i Aleksandra Milošević. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh