Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Bijeljini

Nastavak faze pilotiranja implementacije Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu

03.06.2021.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nastavilo je sa realizacijom aktivnosti u okviru faze pilotiranja implementacije Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u četiri pravosudne institucije.

Sastanci i predavanja o temama koje su značajne za uspješnu implementaciju Strategije, organizovani su u Kantonalnom sudu u Sarajevu, Kantonalnom tužilaštvo Kantona Sarajevo, Osnovnom sudu u Bijeljini i Tužilaštvu Brčko distrikta BiH, pravosudnim institucijama koje će prve početi sa primjenom novih mehanizama u svakodnevnom radu.

Ove četiri institucije, koje učestvuju u prvoj fazi implementacije, već su kreirale planove aktivnosti koje namjeravaju poduzeti sa ciljem implementacije Strategije, a koji se dijelom baziraju i na iskustvima iz švedskih sudova.

Švedski stručnjaci, tokom sastanaka koji su održani 2. i 3. juna, 2021. godine, predstavili su aktivnosti uvođenja rodne perspektive, koje se provode u švedskim sudovima i koje mogu poslužiti kao ogledni primjeri pravosudnim institucijama u kreiranju i provođenju aktivnosti na unapređenju rodne ravnopravnosti u bh. pravosuđu.

Bosna i Hercegovina prva je zemlja u regionu koja je usvojila Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu i započela strateški pristup u njenoj implementaciji. VSTV BiH usvojio je 2020. godine Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u bh. pravosuđu, na osnovu koje će sve pravosudne institucije izraditi vlastite akcione planove, sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u bh. pravosuđu.

Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosudnim institucijama BiH izrađena je u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, koji VSTV BiH realizuje u saradnji sa Švedskom sudskom administracijom, sudovima iz Švedske i BiH, uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

Obzirom na situaciju uzrokovanu širenjem korona virusa (COVID-19), te u skladu sa odlukama relevantnih izvršnih tijela, kao i Odlukom VSTV-a BiH, sastanak je održan putem video konferencije.
Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Saopštenje za javnost