Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Bijeljini

Održan Okrugli sto na temu "Sudsko poravnanje" u Osnovnom sudu u Bijeljini

04.06.2021.

Dana, 04. juna 2021. godine,u prostorijama Osnovnog suda u Bijeljini, održan je okrugli sto na temu "Sudsko poravnanje", sa aspektom na pravni okvir u BiH i novi pristup u rješavanju sporova sa osvrtom na praksu parničnog, vanparničnog i izvršnog odjeljenja Osnovnog suda u Bijeljini.

Izlaganje na temu „Sudsko poravnanje“:         

- Selma Šaćirović, predsjednik vanparničnog odjeljenja,

- Aleksandar Matković, predsjednik parničnog odjeljenja i

- Ljilja Rajković, predsjednik izvršnog odjeljenja Osnovnog suda u Bijeljini.

Period implementacije aktivnosti "Sedmice sudske nagodbe" je od 07. do 18. juna 2021. godine.

Ovo je prilika da se stranke uključe u rješavanje sudskih sporova mirnim putem, kako bi se smanjili troškovi a pojačala efikasnost sudstva.

Primjenom aktivnosti "Sedmica sudske nagodbe", želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka u rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s posebnim naglaskom na zadovoljstvo stranaka i ishodom spora i uslugom suda.
Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh