• logo
 • Osnovni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sažeti izvještaj o provedenoj anketi u Osnovnom sudu u Bijeljini

  10.09.2021.

  Osnovni sud u Bijeljini učesnik je projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca – III faza“ u okviru kojeg se vrši implementacija „Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BIH“, usvojena od strane VSTV BIH u oktobru 2020. godine. S tim u vezi, a nakon analize stanja u Osnovnom sudu u Bijeljini, u aprilu 2021. godine usvojen je Akcioni plan provođenja „Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH“ čiji sastavni dio je „Akcioni plan za provođenje Projekta“. U „Akcionom planu za provođenje Projekta“ predviđeno je više mjera koje treba preduzeti u okviru plana aktivnosti, gdje je jedna od početnih mjera pripremanje i provođenje anonimne ankete sa nosiocima pravosudnih funkcija, službenicima suda i ostalim radnicima na temu ljudskih prava i ravnopravnosti polova, rodnih predrasuda i rodnih stereotipa, govora mržnje, te o šteti koju uzrokuju rodne predrasude i rodni stereotipi, te upotreba seksističkog jezika i neprimjereno seksualno ponašanje na radnom mjestu.

  Rezultati provedene ankete pokazuju da većina zaposlenih i nosilaca pravosudnih funkcija u Osnovnom sudu u Bijeljini, u nekom širem smislu, razumiju osnovne pojmove rodne ravnopravnosti, te šta se podrazumijeva pod seksističkim jezikom i seksualno neprimjerenim ponašanjem.

  Međutim, rezultate ankete treba posmatrati sa određenom rezervom, te se mora poći od pretpostavke da svijest zaposlenih i nosilaca pravosudnih funkcija još uvijek nije na potrebnom nivou vezano za ovu tematiku obzirom da pojedini stereotipi ili predrasude nisu uvijek očigledni, te da još uvijek postoji određena društvena ili moralna barijera koja nas spriječava da reagujemo na pravi, adekvatan način u cilju sprečavanja odnosno prevencije rodno zasnovanog nasilja, odnosno u cilju postizanja rodne ravnopravnosti u svom punom obimu.

  U narednom periodu se treba fokusirati na to da se osnovni pojmovi i  koncepti rodne ravnopravnosti približe zaposlenima i nosiocima pravosudnih funkcija; da se zaposleni i nosioci pravosudnih funkcija upoznaju sa smislom i ciljem uvođenja ovog koncepta u svakodnevno radno i privatno okruženje; da zaposleni i nosioci pravosudnih funkcija savladaju tehnike snalaženja u materiji rodne ravnopravnosti; da se istima pojasne karakteristike i posljedice stereotipa i predrasuda, kao i načini za minimalizaciju, odnosno eliminisanje istih, te da se pojasne principi rada povjerljivog savjetnika ili drugog mehanizma koji na nivou ustanove bude organizovan za prijavu slučaja. Jasno je da se ne može stvoriti idealno radno okruženje gdje se zaposleni ili nosilac pravosudne funkcije, naročito u velikim kolektivima, neće povremeno suočiti sa problemima rodne ravnopravnosti, odnosno problemom rodno zasnovanih predrasuda, stereotipa ili seksističkog govora, ali težnja je da se stvori radno okruženje gdje će takvi slučajevi rodno zasnovanih predrasuda i stereotipa, zatim seksističko ponašanje i seksualno uznemiravanje biti svedeni na minimum, odnosno da će biti izolovani pojedinačni slučajevi, te da postoji predviđena posebna i lako dostupna zaštita i podrška zaposlenom i nosiocu pravosudne funkcije ukoliko do takvog neželjenog ponašanja dođe.

  Takođe, rezultati provedene ankete pokazuju da je Osnovni sud u Bijeljini preduzeo aktivnosti na promociji rodne ravnopravnosti, zdravog i sigurnog radnog okruženja među zaposlenima i nosiocima pravosudnih funkcija, koje aktivnosti su istima u načelu poznate i dostupne, ali da uvijek postoji prostora za unapređivanje i osvježavanje znanja na ovu temu, naročito u okviru jednog radnog kolektiva.

  Bijeljina, septembar 2021. godine

  Prikazana vijest je na:
  27 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Sažeti izvještaj o provedenoj anketi u Osnovnom sudu u Bijeljini

  10.09.2021.

  Osnovni sud u Bijeljini učesnik je projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca – III faza“ u okviru kojeg se vrši implementacija „Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BIH“, usvojena od strane VSTV BIH u oktobru 2020. godine. S tim u vezi, a nakon analize stanja u Osnovnom sudu u Bijeljini, u aprilu 2021. godine usvojen je Akcioni plan provođenja „Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH“ čiji sastavni dio je „Akcioni plan za provođenje Projekta“. U „Akcionom planu za provođenje Projekta“ predviđeno je više mjera koje treba preduzeti u okviru plana aktivnosti, gdje je jedna od početnih mjera pripremanje i provođenje anonimne ankete sa nosiocima pravosudnih funkcija, službenicima suda i ostalim radnicima na temu ljudskih prava i ravnopravnosti polova, rodnih predrasuda i rodnih stereotipa, govora mržnje, te o šteti koju uzrokuju rodne predrasude i rodni stereotipi, te upotreba seksističkog jezika i neprimjereno seksualno ponašanje na radnom mjestu.

  Rezultati provedene ankete pokazuju da većina zaposlenih i nosilaca pravosudnih funkcija u Osnovnom sudu u Bijeljini, u nekom širem smislu, razumiju osnovne pojmove rodne ravnopravnosti, te šta se podrazumijeva pod seksističkim jezikom i seksualno neprimjerenim ponašanjem.

  Međutim, rezultate ankete treba posmatrati sa određenom rezervom, te se mora poći od pretpostavke da svijest zaposlenih i nosilaca pravosudnih funkcija još uvijek nije na potrebnom nivou vezano za ovu tematiku obzirom da pojedini stereotipi ili predrasude nisu uvijek očigledni, te da još uvijek postoji određena društvena ili moralna barijera koja nas spriječava da reagujemo na pravi, adekvatan način u cilju sprečavanja odnosno prevencije rodno zasnovanog nasilja, odnosno u cilju postizanja rodne ravnopravnosti u svom punom obimu.

  U narednom periodu se treba fokusirati na to da se osnovni pojmovi i  koncepti rodne ravnopravnosti približe zaposlenima i nosiocima pravosudnih funkcija; da se zaposleni i nosioci pravosudnih funkcija upoznaju sa smislom i ciljem uvođenja ovog koncepta u svakodnevno radno i privatno okruženje; da zaposleni i nosioci pravosudnih funkcija savladaju tehnike snalaženja u materiji rodne ravnopravnosti; da se istima pojasne karakteristike i posljedice stereotipa i predrasuda, kao i načini za minimalizaciju, odnosno eliminisanje istih, te da se pojasne principi rada povjerljivog savjetnika ili drugog mehanizma koji na nivou ustanove bude organizovan za prijavu slučaja. Jasno je da se ne može stvoriti idealno radno okruženje gdje se zaposleni ili nosilac pravosudne funkcije, naročito u velikim kolektivima, neće povremeno suočiti sa problemima rodne ravnopravnosti, odnosno problemom rodno zasnovanih predrasuda, stereotipa ili seksističkog govora, ali težnja je da se stvori radno okruženje gdje će takvi slučajevi rodno zasnovanih predrasuda i stereotipa, zatim seksističko ponašanje i seksualno uznemiravanje biti svedeni na minimum, odnosno da će biti izolovani pojedinačni slučajevi, te da postoji predviđena posebna i lako dostupna zaštita i podrška zaposlenom i nosiocu pravosudne funkcije ukoliko do takvog neželjenog ponašanja dođe.

  Takođe, rezultati provedene ankete pokazuju da je Osnovni sud u Bijeljini preduzeo aktivnosti na promociji rodne ravnopravnosti, zdravog i sigurnog radnog okruženja među zaposlenima i nosiocima pravosudnih funkcija, koje aktivnosti su istima u načelu poznate i dostupne, ali da uvijek postoji prostora za unapređivanje i osvježavanje znanja na ovu temu, naročito u okviru jednog radnog kolektiva.

  Bijeljina, septembar 2021. godine