• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Akti Osnovnog suda u Bijeljini

  13.07.2021.
  Pravilnici, uputstva i odluke Osnovnog suda u Bijeljini.. (AKTI SUDA)

  1780 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Pravilnik o obavljanju pripravničkog staža sudijskih pripravnika..
 • Pravilnik o načinu pristupa internetu...
 • Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije..
 • Pravilnik o zaštiti tajnih podataka u Osnovnom sudu u Bijeljini
 • INTERNI PRAVILNIK o imenovanju predsjednika sudskih odjeljenja
 • Uputstvo o popstupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku
 • Odluka o sistemu video nadzora u Osnovnom sudu u Bijeljini
 • Smjernice VSTV BiH-za prevenciju seksualnog i rodno utemeljenog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH
 • Pravilnik o načinu objavljivanja odluka na web stranici suda
 • Godišnji program rada Osnovnog suda u Bijeljini za period 2021-2023. godina
 • Odluka o formiranju Press službe u Osnovnom sudu u Bijeljini
 • Strateški plan rada Osnovnog suda u Bijeljini (2022-2024) i Godišnji program rada za 2022. godinu
 • Priručnik za komunikaciju sa javnošću i medijima
 • COMMUNICATION HANDBOOK - OSSUDBN
 • PRAKTIČNI VODIČ ZA KOMUNIKACIJU SA SUDOM - ĆIRILICA
 • PRAKTIČNI VODIČ ZA KOMUNIKACIJU SA SUDOM-latinica
 • Kumunikacijska strategija Osnovnog suda u Bijeljini
 • Odluka o imenovanju savjetnika za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u Osnovnom sudu u Bijeljini
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Pravilnik o internim finansijskim kontrolama i internim kontrolnim postupcima..
 • Odluka o stavljanju Internog Pravilnika o imenovanju predsjednika sudskih odjeljenja
 • Pravilnik za vozače
 • Uputstvo za audio snimke
 • ETIČKI KODEKS zaposlenih u Osnovnom sudu u Bijeljini
 • SMJERNICE Okružnog i Osnovnog suda u Bijeljini za postupanje u parničnom postupku
 • Pravilnik o kućnom redu
  • 1 - 1 / 1
  • 1