• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Zaposleni u sudu
 • Službenici i namještenici

  Uposlenici suda

  07.12.2023.

  Sekretar suda: prof. dr Dijana Savić Božić   

  Tehnički sekretar:  Azra Čivić   

  Referent za izvršenje krivičnih sankcija i personalne poslove:
    Jovana Spasojević  

  Referent za izvršenje prekršajnih sankcija: Milan Gušić         
             
  Rukovodilac admin.tehničkog sektora: Lela Mićić  

  Rukovodilac računovodstva: Jadranka Marković 

  Rukovodilac odsjeka za pomoćno-tehničke poslove:
  Vlado Ašćerić

  Koordinator pisarnice: Mile Latinović  
          
  Referent za upravljanje predmetima: Mitra Stevanović, Aleksandra Milošević, Duško Maksimović i Manuela Kiš.

  Referenti za prijem i unos dokumenata:
  Bojana Adamović, Danijela Tošić, Ljubinka Dajević i Dragica Šakotić.
                                                 
  Referent za prijem pošte: Osman Cerjaković 
  Referent za otpremu pošte: Jadranka Pekić            

  Arhivar: Selma Musli, Milan Dragojlović

  IKT Službenik: Sanel Bektić i Božidar Perić

  Knjigovođa: Mladenka Lazić
  Blagajnik: Snežana Petrović
  Ekonom: Mitra Šakotić

  Sudski izvršioci:   Veso Vujević, Stojan Pantić, Admir Berberović, Mladen Šešum, Nebojša  Bodiroga, Omer Čivić i Bojan Isailović.
                               
  Sudski  dostavljač: Mladen Zagorac                  

  Asistenti:   Petra Vukašinović, Snežana Lukić,
                     Mirjana Gavrić-Kovačević, 
                     Malina Stevanović, Jadranka Jablanski
                     Milena Krstić,, Gordana Maksimović,
                     Svjetlana Lontoš, Nada Bjelica,  
                     Zorica Marić, Dragica Božić,  
                     Zorica Bešlić, Tamara Njegovanović, 
                     Olivera Kucurski, Radmila Miličić, Nada Tripić,
                     Ljubica Pajkić, Aleksandra Tuzlaković, 
                     Đurđija Antić, Vanja Tintor, Marina Dikić, Ivana Savić
                     Branka Kajmaković, Branislava Vukovljak,
                     Mirjana Skopljak Dostanić i Dragana Mićić.                  

  Ložač centralnog grijanja-domar: Marinko Nikolić     

  Portiri: Dragan Đokić i Dženita Šehović
  Vozač: Mladen Cacanović     

  Radnice na održavanju čistoće: Bosa Rebrić, Ilinka Janković, Hasiba Sejdić, 
                         Novka Maksimović, i Samira Hamidović.

  3578 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1