• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Zaposleni u sudu
 • Službenici i namještenici

  Uposlenici suda

  17.01.2023.

  Sekretar suda: Dijana Savić Božić   

  Tehnički sekretar:  Manuela Kiš  

  Referent za izvršenje krivičnih sankcija i personalne poslove:
    Milan Gušić  

  Referent za izvršenje prekršajnih sankcija: Jovana Spasojević         
             
  Rukovodilac admin.tehničkog sektora: Lela Mićić  

  Rukovodilac računovodstva: Jadranka Marković 

  Rukovodilac odsjeka za pomoćno-tehničke poslove:
  Vlado Ašćerić

  Koordinator pisarnice: Mile Latinović  
          
  Referent za upravljanje predmetima: Mitra Stevanović, Ljubinka Dajević, Aleksandra Milošević i Duško Maksimović.

  Referenti za prijem i unos dokumenata:
  Bojana Adamović, Danijela Tošić i Dragica Šakotić.
                                                 
  Referent za prijem pošte: Osman Cerjaković 
  Referent za otpremu pošte: Jadranka Pekić            

  Arhivar: Selma Musli, Milan Dragojlović

  IKT Službenik: Sanel Bektić i Božidar Perić

  Knjigovođa: Mladenka Lazić
  Blagajnik: Snežana Petrović
  Ekonom: Mitra Šakotić

  Sudski izvršioci:   Veso Vujević, Stojan Pantić, Admir Berberović, Mladen Šešum, Nebojša  Bodiroga i Omer Čivić.
                               
  Sudski  dostavljač: Mladen Zagorac                  

  Asistenti:   Petra Vukašinović, Snežana Lukić,
                     Mirjana Gavrić-Kovačević, Mladenka Bilal,
                     Malina Stevanović, Jadranka Jablanski
                     Milena Krstić, Jelena Ostojić,
                     Svjetlana Lontoš, Mila Terzić,
                     Zorica Marić, Dragica Božić,  
                     Zorica Bešlić, Tamara Njegovanović, 
                     Ema Dedić-Marković, Nada Bjelica,
                     Olivera Kucurski, Radmila Miličić, Nada Tripić,
                     Ljubica Pajkić, Snežana Milošević, 
                     Đurđija Antić, Ljiljana Pekić, Vesna Đurić
                     Branka Kajmaković, Azra Čivić, Branislava Vukovljak,
                     Gordana Maksimović, Mirjana Skopljak Dostanić i Dragana Mićić.                  

  Ložač centralnog grijanja-domar:  Zoran Nikić     

  Portiri: Dragan Đokić i Dženita Šehović
  Vozač: Mladen Cacanović     

  Radnice na održavanju čistoće: Bosa Rebrić, Ilinka Janković, Hasiba Sejdić, 
                         Novka Maksimović, i Samira Hamidović.

  2989 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1