• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Po tužbi za brisanje zakonske hipoteke, donesena pravosnažna presuda

  16.06.2022.

  Okružni sud u Bijeljini, presudom broj 80 0 P 127054 22 Gž od 07.06.2022. godine, potvrdio je prvostepenu presudu Osnovnog suda u Bijeljini koja glasi: 

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U BIJELJINI                                                                                             

  Broj: 80 0 P 127054 21 P

  Bijeljina, 31.12.2021. godine

   

             Osnovni sud u Bijeljini, sudija Željka Vakičić, u pravnoj stvari tužiteljice B. Č.  zastupana po punomoćniku Aleksandar Čokeša, advokat iz Bijeljine protiv tuženog Republika Srpska, Ministarstvo finansija, Poreska uprava RS, PC Bijeljina, zastupana po Pravobranilaštvu  RS, sjedište  zamjenika u Bijeljini, radi brisanja tereta na nepokretnostima, V.s.p. 9.000,00 KM, nakon provedene usmene, neposredne i javne glavne rasprave održane dana 08.12.2021.godine, u prisustvu punomoćnika tužitelja i odsustvu uredno obaviještenog tuženog, donio je dana  31.12.2021. godine slijedeću:                                                        

  P R E S U D U 

            Usvaja se tužba i određuje se brisanje upisa tereta – zakonske hipoteke tužene primljene 11.09.2018.godine, dnevnik 21.12/714.1-3297/18 upisano pod brojem 1 C lista zk.ul.br.16411 ko Bijeljina 1 dana 17.09.2018., a sada po novoj evidenciji u list nepokretnosti br. 8021 k.o. Bijeljina 1 poduložak broj 17,   pa se ta činjenica ima provesti kod RUGIPP RS PJ BIJELJINA,   što je tužena dužna priznati i trpjeti, te se tužena obavezuje da tužiteljici naknadi troškove postupka u iznosu od 1760,00 KM, a sve u roku od 30 dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

  Prikazana vijest je na:
  42 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Po tužbi za brisanje zakonske hipoteke, donesena pravosnažna presuda

  16.06.2022.

  Okružni sud u Bijeljini, presudom broj 80 0 P 127054 22 Gž od 07.06.2022. godine, potvrdio je prvostepenu presudu Osnovnog suda u Bijeljini koja glasi: 

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U BIJELJINI                                                                                             

  Broj: 80 0 P 127054 21 P

  Bijeljina, 31.12.2021. godine

   

             Osnovni sud u Bijeljini, sudija Željka Vakičić, u pravnoj stvari tužiteljice B. Č.  zastupana po punomoćniku Aleksandar Čokeša, advokat iz Bijeljine protiv tuženog Republika Srpska, Ministarstvo finansija, Poreska uprava RS, PC Bijeljina, zastupana po Pravobranilaštvu  RS, sjedište  zamjenika u Bijeljini, radi brisanja tereta na nepokretnostima, V.s.p. 9.000,00 KM, nakon provedene usmene, neposredne i javne glavne rasprave održane dana 08.12.2021.godine, u prisustvu punomoćnika tužitelja i odsustvu uredno obaviještenog tuženog, donio je dana  31.12.2021. godine slijedeću:                                                        

  P R E S U D U 

            Usvaja se tužba i određuje se brisanje upisa tereta – zakonske hipoteke tužene primljene 11.09.2018.godine, dnevnik 21.12/714.1-3297/18 upisano pod brojem 1 C lista zk.ul.br.16411 ko Bijeljina 1 dana 17.09.2018., a sada po novoj evidenciji u list nepokretnosti br. 8021 k.o. Bijeljina 1 poduložak broj 17,   pa se ta činjenica ima provesti kod RUGIPP RS PJ BIJELJINA,   što je tužena dužna priznati i trpjeti, te se tužena obavezuje da tužiteljici naknadi troškove postupka u iznosu od 1760,00 KM, a sve u roku od 30 dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.