• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Zahtjev za deponovanje testamenta, predaje se svakom stvarno nadležnom sudu, s tim što se identitet testatora utvrđuje na osnovu lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta.

   

  Prilikom predaje zahtjeva sudu, podnosilac je dužan da uplati sudsku taksu u iznosu od 50 KM na prijedlog za deponovanje testamenta.

   

  Nakon što se podnese zahtjev za deponovanje testamenta, sud će zakazati ročište, pozvati predlagača, nakon čega će ga saslušati i o tome sačiniti zapisnik.

   

  Primljeni testament će se staviti u poseban omot, zapečatiti i čuvati odvojen od ostalih spisa.

   

  ko se prima testament, koji nije sastavljen u sudu, testator ga predaje lično ili u otvorenom ili zatvorenom omotu.

   

  Kad se na čuvanje sudu predaje otvoren testament, sudija će ga pročitati i testatoru ukazati na eventualne nedostatke zbog kojih testament ne bi bio punovažan.

   

  Sve ostale informacije se mogu dobiti lično na info pultu suda.

  Prikazana vijest je na:
  7116 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Deponovanje testamenta u sudu

  21.06.2017.

  Zahtjev za deponovanje testamenta, predaje se svakom stvarno nadležnom sudu, s tim što se identitet testatora utvrđuje na osnovu lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta.

   

  Prilikom predaje zahtjeva sudu, podnosilac je dužan da uplati sudsku taksu u iznosu od 50 KM na prijedlog za deponovanje testamenta.

   

  Nakon što se podnese zahtjev za deponovanje testamenta, sud će zakazati ročište, pozvati predlagača, nakon čega će ga saslušati i o tome sačiniti zapisnik.

   

  Primljeni testament će se staviti u poseban omot, zapečatiti i čuvati odvojen od ostalih spisa.

   

  ko se prima testament, koji nije sastavljen u sudu, testator ga predaje lično ili u otvorenom ili zatvorenom omotu.

   

  Kad se na čuvanje sudu predaje otvoren testament, sudija će ga pročitati i testatoru ukazati na eventualne nedostatke zbog kojih testament ne bi bio punovažan.

   

  Sve ostale informacije se mogu dobiti lično na info pultu suda.