Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Bijeljini

Nekretnine

   1 - 6 / 13  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Prodaja pomoćne zgrade (16 m2) sa njivom u Janji

Prodaja pomoćne zgrade (16 m2) sa njivom u Janji

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 086521 17 I, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti (u naravi njiva 3. klase povr. 6197 m2 i pom. zgrada povr. 16 m2), upisane u k.o. Janja 2, za dan 02.04.2020. godine...

07.02.2020.

Prodaja stambene zgrade (pov. 36 m2) sa dvorištem u Amajlijama

Prodaja stambene zgrade (pov. 36 m2) sa dvorištem u Amajlijama

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 057351 14 I, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika, upisane u k.o. Amajlije, za dan 02.04.2020. godine...

07.02.2020.

Prodaja  nepokretnosti izvršenika (oranice) u G. Crnjelovu

Prodaja nepokretnosti izvršenika (oranice) u G. Crnjelovu

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 087051 20 I 3, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (oranica, pov. 21500 m2), upisanae u k.o. Crnjelovo Gornje, za dan 10.03.2020. godine...

05.02.2020.

Prodaja pomoćnih zgrada sa dvorištem u Dvorovima

Prodaja pomoćnih zgrada sa dvorištem u Dvorovima

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 097611 18 I, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika, upisane u k.o. Dvorovi, za dan 04.03.2020. godine.

04.02.2020.

Prodaja stambene zgrade (pov. 66 m2) sa dvorištem u Bijeljini

Prodaja stambene zgrade (pov. 66 m2) sa dvorištem u Bijeljini

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 086094 19 I 2, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti (stambena zgrada sa dvorištem), upisanih u k.o. Bijeljina 2, za dan 02.03.2020. godine...

31.01.2020.

Prodaja poslovnog prostora... u Bijeljini

Prodaja poslovnog prostora... u Bijeljini

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 008213 08 Ip, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika, za dan 29.01.2020. godine...

31.01.2020.

   1 - 6 / 13  >