Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Bijeljini

Nekretnine

   1 - 6 / 11  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Prodaja u izvršnom postupku kuće sa dvorištem u Bijeljini

Prodaja u izvršnom postupku kuće sa dvorištem u Bijeljini

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 085539 17 Ip, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika, za dan 29.12.2020. godine...

27.11.2020.

Prodaja stambene zgrade (pov.79 m2) sa dvorištem i njivom u Dvorovima

Prodaja stambene zgrade (pov.79 m2) sa dvorištem i njivom u Dvorovima

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 115341 20 Ip, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (stamb. zgrada sa dvorištem i njivom), upisane u k.o. Dvorovi, za dan 23.12.2020. godine...

23.11.2020.

Prodaja stambene zgrade (pov.127 m2) sa dvorištem u Banjici

Prodaja stambene zgrade (pov.127 m2) sa dvorištem u Banjici

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 044654 20 I 4, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti (stamb. zgrada sa dvorištem i njivom), upisane u k.o. Banjica, za dan 23.12.2020. godine...

19.11.2020.

Prodaja nekretnina izvršenika "Milbo-komerc" u Dvorovima

Prodaja nekretnina izvršenika "Milbo-komerc" u Dvorovima

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, u pravnoj stvari tražioca izvršenja “BORA” d.o.o. Banja Luka, protiv izvršenika “Milbo-komerc” d.o.o. Dvorovi, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika za dan 17.12.2020. godine...

17.11.2020.

Prodaja nekretnina izvršenika u Bijeljini- Stambeno poslovna zgrada u privredi

Prodaja nekretnina izvršenika u Bijeljini- Stambeno poslovna zgrada u privredi

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku (80 0 I 097853 18 I) tražioca izvršenja "PAVGORD", protiv izvršenika Pavlović Miroslave i Slobodana, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika, za dan 30.12.2020. godine...

17.11.2020.

Prodaja nepokretnosti izvršenika (pom. objekat sa šumom..) upisanih u k.o. Priboj

Prodaja nepokretnosti izvršenika (pom. objekat sa šumom..) upisanih u k.o. Priboj

Osnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, u izvršnom postupku broj 80 2 Ip 077048 19 Ip 3, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (pomoćni objekat i šume), upisane u k.o. Priboj, za dan 29.12.2020. godine u 10,30 časova u Odjeljenju suda u Loparama...

13.11.2020.

   1 - 6 / 11  >