Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Bijeljini

Deponovanje testamenta u sudu

21.06.2017.

Zahtjev za deponovanje testamenta, predaje se svakom stvarno nadležnom sudu, s tim što se identitet testatora utvrđuje na osnovu lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta.

 

Prilikom predaje zahtjeva sudu, podnosilac je dužan da uplati sudsku taksu u iznosu od 50 KM na prijedlog za deponovanje testamenta.

 

Nakon što se podnese zahtjev za deponovanje testamenta, sud će zakazati ročište, pozvati predlagača, nakon čega će ga saslušati i o tome sačiniti zapisnik.

 

Primljeni testament će se staviti u poseban omot, zapečatiti i čuvati odvojen od ostalih spisa.

 

ko se prima testament, koji nije sastavljen u sudu, testator ga predaje lično ili u otvorenom ili zatvorenom omotu.

 

Kad se na čuvanje sudu predaje otvoren testament, sudija će ga pročitati i testatoru ukazati na eventualne nedostatke zbog kojih testament ne bi bio punovažan.

 

Sve ostale informacije se mogu dobiti lično na info pultu suda.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Kako mogu doći do postupajućeg sudije