Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Bijeljini

INTERVJU: Aid Hanušić o rezultatima rada Osnovnog suda u Bijeljini

09.02.2021.

Prema statistikama sudijskih normi i svim drugim podacima, Osnovni sud u Bijeljini je jedan od najefikasnijih sudova u Bosni i Hercogovini.

FOTO: Cafe.ba

Predsjednik Suda Aid Hanušić kaže za portal Cafe.ba da su tokom prošle godine ostvarili sudijsku normu od čak 112 odsto, i to pod kovid uslovima.

- Rad suda najviše opterećuju komunalni predmeti, ali u protekle četiri godine naplatili samo čak dva miliona maraka, samo na osnovu RTV pretplate - ističe Hanušić.

Kaže da kada je u junu 2016. godine imenovan za predsjednika Suda da su zatekli 128.000 neevidentiranih sudskih predmeta, a da su prošle godine riješili 88 odsto starih predmeta.

- U odnosu na ukupan broj predmeta u sudovima, komunalni predmeti obuhvataju oko 80 odsto svih predmeta u pravosuđu BiH. Na početku prošle godine bijeljinski sud je imao oko 120.000 takvih predmeta. Za godinu dana riješili smo 10.160 predmeta  kroz SOKOP sistem, ostalo je da se riješi još 118.000.  Problem predstavlja i nedovoljan broj sudskih dostavljača - pojašnjava Hanušić za Cafe.ba.

Ističe da se trudi da radnici suda prihvataju nova znanja, te ih motiviše da na taj način što bolje rade.

Kao jednu veoma bitnu karakteristiku u radu suda ističe i brojne projekte u kojima je učestvovao ovaj sud, a i u kojima još učestvuje.

Kaže da od 1. novembra 2016. godine sud zapčeo rad na sistemu za obradu komunalnih predmeta (SOKOP-Mal) u saradnji sa Visokim sudskim i tuzilačkim savjetom BIH i Radio televizijom Republike Srpske. 

- Sredinom januara 2018. godine započeli smo implementaciju Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, a kojeg implementira VSTV BiH, a finansira Vlada Švedske. Cilj Projekta je da se još brže i kvalitetnije obavljaju zadaci i radni procesi u sudu u cilju povećanja efikasnosti rada suda i da se doprinese kraćem trajanju postupaka, smanjenju neriješenih predmeta, smanjenju troškova suda kroz racionalnije korištenje ljudskih resursa, te istovremeno postizanje bolje motivacije svih zaposlenih u sudovima. Ovaj projekat je u sudu pokazao izuzetne rezultate koji su se odrazili na veću efikasnost u radu suda - pojašnjava Hanušić.

Tu je i projekat IPA 2013. koji se ondosi na „Konsolidaciju  i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacionog sistema" - u okviru kojeg se provodi aktivnost "Razvoj i implementacija sistema predvidivih troškova za prvostepene sudske postupke".

Kad se u pitanju projekti, jedan od njih se odnosi i na aktivnosti na uspostavi e-Registra udruženja, fondacija, stranih nevladinih organizacija i političkih partija na nivou Republike Srpske.

- Imamo i projekat „Digitalizacije arhive“, a priprema arhiviranih predmeta za digitalizaciju je u toku.  Krajem 2020. godine, ovaj sud je od strane VSTV uključen u još dva projekta koji će se provoditi od 2021. godine i to: Projekat, unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BіH- treća faza" - Implementacija Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH i Projekat ICEA I- Unapređenje kapaciteta sudova za transparentniji rad i proaktivnu komunikacije sa medijima i javnošću – dodao je Hanušić.

Predsjednik suda Hanušić rekao je za Cafe.ba da je strateški cilj ovog suda unapređenje efikasnosti rada suda i odgovornosti rada sudija, podizanje kvaliteta sudskih odluka, transparentnost u radu suda i jačanje nezavisnosti rada suda povezan je i izveden iz opštih strateških ciljeva Visokog sudskog i tuzilackog vijesa BiH і Ministarstva pravde Republike Srpske.

- Misija suda je da kroz nepristrasna i nezavisna suđenja u okviru krivične, građanske, prekršajne, vanparnične, izvršne i drugih nadležnosti koju ima, postujuci dignitet stranaka i njihova prava, osigurava efikasno i efektivno ostvarivanje pravosudne nadležnosti na teritoriji Grada Bijeljina i opština Ugljevik i Lopare – rekao je Hanušić.

On je poručio da je vizija suda da kao nezavisna, stručna i efikasna pravosudna institucija, svojim zakonitim i transparentnim radom, doprinosi učvršćivanju vladavine prava, poštovanju prava i sloboda građana, te ostvaruje zaštitu ličnih i imovinskih prava građana i na taj način doprinosi pravnoj sigurnosti građana i razvoju civilnog drustva

Izvor: CAFE.BA


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh