Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

 

Sudska praksa

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 27. jula 2021. godine

Slučaj se odnosi na presudu po tužbi za klevetu protiv aplikanta donesenu u korist R.R. člana regionalne vlade Azora. Naime, aplikant je emitovao vijest u kojoj je doveo u vezu R.R sa pedofilijom. (Portugal).

27.07.2021.

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 20. i 22. jula 2021. godine

Informacijom su, između ostalih, obuhvaćeni sljedeći predmeti: Loquifer v. Belgium - Povreda člana 6.1. EK, D v. Bulgaria - Povreda čl. 3. i 13. EK, Polat v. Austria Povreda čl. 8. i 9. EK.

23.07.2021.

Presude Evropskog suda za ljudska prava od 13. jula 2021. godine 14.07.2021.

više

O nama

Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju

Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju nadležna je za razmatranje, davanje preporuka, te utvrđivanje nacrta akata u oblasti edukacije i sudske dokumentacije.

08.02.2021.

O nama

Centar je odjel Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH čija je uspostava počela tokom 2006. godine. Osnovna funkcija Centra je omogućiti pristup pouzdanim pravnim informacijama.

30.03.2020.

više

RSS feed
Zakoni
Mapa ratnih zločina
Brzi linkovi
Aktuelnosti

Redovno ažuriranje Mape ratnih zločina – U 2020. godini pripremljeni sažeci 53 predmeta

VSTV BiH je putem Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH zvanično nastavio rad na ažuriranju Mape ratnih zločina počevši od 1.1.2020. godine.

14.01.2021.

Pojedinačna predstavka na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima - vodič kroz postupak

Svrha ovog rada jeste da se na najjednostavniji mogući način ispitaju različite faze postupka pred organima Konvencije i da se pruži jedan praktični vodič korisnicima, a naročito onim koji zastupaju podnosioce predstavki.

18.11.2020.

WebEx online edukacija studenata

14 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu 28.10.2020. godine putem WebEx online edukacije imali su priliku da se upoznaju sa radom Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju.

05.11.2020.

Ostale aktuelnosti

Baza sudskih odluka
Besplatan pristup bazi
Priručnik za primjenu kodeksa sudijske i tužilačke etike