Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

Medijacija

22.09.2010.

Šta je Medijacija?


Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.
Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen.
U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

Medijacija je povoljna za stranke
Stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.
Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.
Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.
Medijacija je brza i efikasna. Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.
Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova.
Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.
Iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.

Osnovni principi u postupku medijacije
Dobrovoljnost - Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.
Povjerljivost - Postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.
Jednakost stranaka - Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.
Neutralnost medijatora - Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.
*  Zakon o postupku medijacije se nalazi u Službeni glasnik BiH, br. 37/04 (download)
* Može se  staviti i obrazac za pokretanje postupka,lista medijatora, te link na http://www.umbih.co.ba/ 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh