Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

Osnivanje i registracija Udruženja građana...

10.08.2020.

Na ovom mjestu možete dobiti osnovne informacije o dokumentaciji koju je potrebno pripremiti i sudu dostaviti prilikom osnivanja i registracije udruženja građana, te upisa promjena i brisanja iz sudskog registra.

Cilj nam je da građanima olakšamo postupak pred sudom, te unaprijed damo uopštene upute i smjernice, radi postizanja transparentnijeg i efektnijeg rada suda.

Postupak osnivanja i registracije udruženja građana, te upisa promjena i brisanja iz sudskog registra je regulisan odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (Službeni glasnik broj 52/01 ), Pravilnikom o jedinstvenom registru udruženja i fondacija Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 59/01), te odredbama Zakona o sportu Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 4/02)-za sportska udruženja.

Predsjednik suda
     Hanušić Aid


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Deponovanje testamenta u sudu

21.06.2017.

Zahtjev za deponovanje testamenta, predaje se svakom stvarno nadležnom sudu, s tim što se identitet testatora utvrđuje na osnovu lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta.

 

Prilikom predaje zahtjeva sudu, podnosilac je dužan da uplati sudsku taksu u iznosu od 50 KM na prijedlog za deponovanje testamenta.

 

Nakon što se podnese zahtjev za deponovanje testamenta, sud će zakazati ročište, pozvati predlagača, nakon čega će ga saslušati i o tome sačiniti zapisnik.

 

Primljeni testament će se staviti u poseban omot, zapečatiti i čuvati odvojen od ostalih spisa.

 

ko se prima testament, koji nije sastavljen u sudu, testator ga predaje lično ili u otvorenom ili zatvorenom omotu.

 

Kad se na čuvanje sudu predaje otvoren testament, sudija će ga pročitati i testatoru ukazati na eventualne nedostatke zbog kojih testament ne bi bio punovažan.

 

Sve ostale informacije se mogu dobiti lično na info pultu suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Obavještenje za radnike a.d."Kurjak" Bijeljina

07.03.2013.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 080-0-I-08 000675
Dana, 06.03.2013.godine

          Kod Osnovnog suda u Bijeljini u toku je izvršni postupak u pravnoj stvari tražioca izvršenja "Boni-Lux" d.o.o. Bijeljina, protiv izvršenika a.d. "Kurjak" Bijeljina, radi naplate novčanog potraživanja.
          Prilikom sprovođenja izvršne radnje popisa i procjene pokretnih stvari izvršenika, popisane su i radne knjižice radnika, koji su bili zaposleni kod izvršenika, a koje nisu vraćene radnicima.
Povodom navedenog Osnovni sud Bijeljina izdaje sljedeće:


                                           O B A V J E Š T E NJ E


Radne knjižice radnika a.d. "Kurjak" Bijeljina, koje nakon prestanka rada radnika u a.d. "Kurjak" Bijeljina, nisu vraćene radnicima, a koje su popisane u izvršnom postupku gomji broj, vraćene su od strane suda, nadležnom organu Administrativne službe Grada Bijeljina - Odjeljenju za opštu upravu, na osnovu odredaba poglavlja III tacka 3. Uputstva 0 radnoj knjižici ("Službeni glasnik RS" broj 22/96).
Radnici a.d. "Kurjak" mogu se obratiti nadležnom organu• Uprave iz stava 1. ovog obavještenja, lično ili preko punomoćnika za preuzimanje radnih knjižica. 
                                                                                   Sudija 
                                                                              Ljilja Rajković


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Obavještenje za privredne subjekte i fizička lica

18.10.2011.

Zbog svakodnevnog upućivanja podnesaka od strane privrednih subjekata i fizičkih lica, iz nadležnosti privrednog odjeljenja, koja su do 01. maja 2010. godine bila u nadležnosti osnovnih sudova u Republici Srpskoj, obavještavamo poslovne subjekte i fizička lica o slijedećem:

Prema izmjenama i dopunama Zakona o sudovima RS („Službeni glasnik RS“ broj 119/08, 58/09 i 116/09), za suđenja u privrednim sporovima, stečaju i likvidaciji, kao i za Registar poslovnih subjekata, nadležni su novoosnovani Okružni privredni sudovi kao prvostepeni, tako da podneske koji se odnose na  privredne sporove, stečaj, likvidaciju i Registar poslovni subjekata treba upućivati-slati  na adresu:

Okružni privredni sud,
Ulica: Majora Dragutina Gavrilovića broj 10.
76300 Bijeljina


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako dobiti informacije o predmetu?

  
Sve informacije o predmetu koji je u CMS sistemu, možete dobiti u prijemnoj kancelariji broj 1.,koja se nalazi u prizemlju zgrade suda, ili putem telefona 055/224-910, lokal 101 .

Osnovne podatke o predmetu tipa: "broj predmeta ,stranke u predemetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično" možete dobiti od Referenta za unos dokumenata , a ako Vam je potreban uvid u spis onda će Vas uputiti do šefa sudske pisarnice koji će Vam omogućiti uvid u Predmet po propisanim pravilima.

Informacije za predmete koji nisu u CMS sistemu (manuelni predmeti), možete dobiti u kancelariji broj 2, od referenata za upravljanje spisima.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći na razgovor kod predsjednika suda?

Kako mogu doći na razgovor kod predsjednika suda?

Predsjednik suda vrši prijem stranaka svakog drugog utorka u mjesecu u Bijeljini (zgrada suda),u periodu od 10,00 - 13,00 časova,

svakog drugog ponedeljka u Ugljeviku (zgrada opštine Ugljevik), u periodu od 10,00 - 13,00 časova, i

svakog drugog četvrtka u Loparama (zgrada odjeljenja suda), u periodu od 10,00 - 13,00 časova.

Za sve dodatne informacije, vezane za prijem stranaka kod predsjednika suda, možete se obratiti portirskoj službi na broj telefona 055/ 224-910.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh