Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Bijeljini

Održan Okrugli sto na temu "Sedmice sudske nagodbe"

15.09.2020.

U prostorijama Osnovnog suda u Bijeljini, povodom aktivnosti "Sedmice sudske nagodbe", održan je okrugli sto, dana 15. saeptembra 2020. godine  sa početkom u 13,00 časova.


Izlaganje na temu „Sudska nagodba“:

 

Selma Šaćirović, predsjednik vanparničnog odjeljenja i 
Zlatna Martinović, sudija parničnog odjeljenja.

Period implementacije aktivnosti "Sedmice sudske nagodbe" je od 21. septembra do 02. oktobra 2020. godine.

Ovo je prilika da se stranke uključe u rješavanje sudskih sporova mirnim putem , kako bi se smanjili troškovi a pojačala efikasnost sudstva.

Primjenom aktivnosti "Sedmica sudske nagodbe", želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka u rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s posebnim naglaskom na zadovoljstvo stranaka ishodom spora i uslugom suda.


Prilog:

https://rtvslobomir.com/vijest/3149/sedmica-sudske-nagodbe-od-21-septembra-do-02-oktobra-video


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

SN6.jpg

SN4.jpg

Okrugli sto-Sudska nagodba

SN3....jpg

Ostale fotografije